Het geluid van Kampen

26-02-2020

Het Geluid van Kampen

Om het geluid van Kampen te bepalen verdiepen we ons eerst in het merk Kampen. Kampen staat voor ‘de Hartelijke Hanzestad’ .

In het Brandbook van Kampen staan de volgende kernwaarden beschreven die ook terugkomen in het Marketing Plan: Hartelijk, Hanzestad, Historie en Nautisch.

Daarnaast zijn de volgende kenmerken genoemd van de stad Kampen: eigenzinnig, samen doen en verbinden, zorgvuldig, IJssel en water, “stad/dorp en eiland in één”, veel historie in gebouwen en verhalen, cultureel bewust en geïnteresseerd, rijk muziekleven en rijk verenigingsleven qua cultuur en sport, religieus en stads beiden sterk vertegenwoordigd en samen.

In de vertaling naar de sound van de stad Kampen verwerken we verder geluiden die kenmerkend zijn voor Kampen:

Orgel, kerkklok, klassieke en popmuziek, Bach (kerkmuziek), keien of auto’s die over keien rijden, stadsomroeper, water, schip, zeil hijsen, blaasmuziek/blaasorkesten, het geluid van de brug.

MUZIEK

Uitleg van de muzikale compositie

De sound van Kampen is opgebouwd rondom een centrale melodie. Deze is vervolgens verwerkt in muzikale compositie, de zgn cityscore. In de cityscore zijn een aantal aspecten verwerkt:

  • een eigenzinnige beat
  • de waterdruppel geluiden in de melodie
  • de melodie die op een neer gaat als een golf
  • verschillende stijlen van muziek die samenkomen: klassiek, blaasmuziek, modern, orgel, carillon
  • het geluid van een kerk klok

Daarnaast hebben we de unieke (opgenomen) geluiden verwerkt van Kampen:

  • water
  • haven
  • brug
  • kerkklok

De cityscore bestaat uit diverse delen. Vanzelfsprekend kunnen deze uitgewerkt worden voor diverse ensembles en toepassingen. De Melodie is altijd op het ‘A’ gedeelte, het ‘B’ gedeelte is vrij in te vullen op het akkoorden schema.